top of page

Creatures of Power

Naisväki – Creatures of Power’ on taiteellinen tutkielma pohjoisten metsien väkevistä naisista. Kansainvälinen yhteistyöprojekti tulkitsee suomalaisen mytologian naishahmoa poikkitaiteellisin keinoin. Hankkeessa yhdistyvät perinteiset keraamisen kuvanveiston ja raudan taontatekniikat digitaaliseen multimediataiteeseen ja vaihtoehtoisiin valokuvausmenetelmiin.

Suomi on yksi mailman tasa-arvoisimmista maista ja meilla on pitkä perinne naisesta johtajana ja luotettavana äidillisenä suojelijana. Tämä projekti on näiden pohjoisten naisten inspiroima. Heidän ansiostaan työryhmänkin jäsenet ovat löytäneet oman voimansa naisina ja luovina tekijoinä. Savi, rauta ja tietokone välineinään he tulkitsevat ja välittävät Naisväen vahvoja tarinoita kansainväliselle yleisölle.

Työryhmän jäseniä yhdistaa rakkaus suomalaiseen maisemaan, perinteisiin ja ideologiaan. Kirsi Vahtera on suomalainen seppämestari, suunnittelija, opettaja ja äiti. Hän on erikoistunut perinteiseen takomiseen, mutta hallitsee myös nykyaikaiset metallinkäsittelymenetelmät. Sanna Pöyhönen on suomalainen kuvanveistäjä, jonka kotipaikka on Hollannissa. Hän on työskennellyt saven ja keramiikkataiteen parissa yli 30 vuotta. Ana Priscila Rodriguez on meksikolaishollantilainen taiteilija, joka on erikoistunut multimedia- ja valokuvataiteeseen. Hänen kummittelevat kuvansa on palkittu vuonna 2022 European Photography Awards ja Creative Photo Awards -kilpailuissa.

Yhdessä he rakentavat 2D- ja 3D -teoksista koostuvan, suomalaista myyttistä maisemaa ja sen sankarittaria kuvaavan visuaalisen kokemuksen. Fyysisten taideteosten ohella ryhmä tutkii todellisuuden ja illuusion suhdetta, taikuuden käsitettä, digitaalisilla tekniikoilla - kuten valokuvien käsittelyn, 3D-mallinnuksen ja laajennetun todellisuuden avulla. Sampo oli muinaissuomalaisten tarinoiden maaginen esine. Tämän ryhmän työstä syntyy oman aikamme taikakaluja, jotka voivat esiintyä sekä fyysisessä maailmassa, sosiaalisessa mediassa etta virtuaalisissa tiloissa.

Työryhmänä he muodostavat monialaisen kolmikon, jonka ytimessä on viehtymys suomalaisen mytologian mahtavien naisten psykologiaan ja tunnemaailmaan. Sankarittarien ainutlaatuinen uhmakkuus sekä suomalainen kesyttämätön maisema ovat inspiroineet heitä ideoilla, tarinoilla ja visioilla, jotka ovat tuoneet heidät yhteen erilaisista taustoistaan ja kasvatuksestaan huolimatta.

Ryhmä tutkii uusi tapoja esittääkseen fyysisiä taideteoksiaan digitaalisilla alustoilla ja siirtääkseen digitaalisia kuvia fyysisten veistosten pinnalle. Produktio haastaa katsojan pohtimaan todellisuuden ja illuusion suhdetta sekä kutsuu hänet nauttimaan taianomaisuudesta, jonka muinaisten kuvanveistotekniikoiden ja uuden digitaalisen taiteen yhdistelmä luo.

Projektissa hyödynnetään mm. seuraavia tekniikoita:

Keraaminen veistäminen ja valanta sekä painotekniikat keramiikalle (vastuuhenkilö Sanna Pöyhönen)
Takorautaveistokset  (Kirsi Vahtera)
Valokuvien manipulaation ja multimediataiteen tekniikat  (vastuuhenkilö Ana Priscila Rodqiguez)
Vaihtoehtoiset valokuvan kehitystekniikat kuten syanotyyppi tai nestemäinen valo (vastuuhenkilö Ana Priscila Rodqiguez)
3D-mallintaminen ja laajennetun todellisuuden sovellukset (kaikki)
Valo- ja videokuvaus (kaikki)

Pöyhönen ja Rodriguez työskentelevät pääasiassa Alankomaissa ja Vahtera Suomessa. Projektin fyysiset tulokset esitetään ensijaisesti Alankomaissa ja mahdollisuuksien mukaan myös Suomessa. Digitaaliset tulokset julkaistaan sosiaalisessa mediassa kansainvälisillä alustoilla. Produktion kohdeyleisö on suomalaisesta naiseudesta sekä pohjoisesta luonnosta ja sen materiaaleista kiinnostuneet yleisöt.

Projektiryhmä kunnioittaa tarinankerronnan perinteitä jakamalla työn tuloksia jo näyttelyiden välissä ja prosessin aikana. Sosiaalisen median alustat ovat nykypäivän nuotiotulia, tarinoiden jakamisen välineitä.  Sosiaalisessa mediassa ihmiset kertovat ja kuulevat tarinoita viihtyäkseen tai oppiakseen. Henkilökohtaisten medioiden lisäksi projektin tulokset jaetaan yli 300 000 seuraajan digitaalisella forumilla ATLOE - All Things Lost on Earth -forumilla, jota kuratoi yksi ryhmän jäsenistä, Ana Priscila Rodriguez.

Projektissa käytettävien tekniikoiden yhdistäminen on uutta ja haastavaa, mutta tulokset tulevat olemaan kiehtovia ja tärkeitä. Ryhmä haluaa jakaa mahdollisimman laajalti suomalaisen naisen väkeviä tarinoita ja sitä kautta innostaa yleisöä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin. Suomalaisuuden kiehtovat juonteet erityisesti monialaisuuteen ja vahvaan naiseuteen liittyen ovat omiaan voimaannuttamaan ihmisiä iästä, sukupuolesta ja kansallisuudesta riippumatta.
bottom of page