top of page

Mythological Finland Ry

Mythological Finland- hankkeessa tuomme monialaisen taiteen keinoin näkyviksi suomalaisen mytologian henkilöitä, jumalia ja tarinoita. Hanke kokoaa suomalaisen mytologian hahmoista ja Kalevalan tarustosta monialaisia näyttelykokonaisuuksia joissa pääosassa ovat kerronnalliset valokuvat. Julkaisemme sosiaalisessa mediassa viikoittain suomalaisen uskomusperinteen hahmoja taustoineen useammilla tileillä joiden kautta tavoitamme yli kymmenen tuhatta ihmistä. Hankkeessa on mukana useita valokuvaajia, malleja ja eri alojen toimijoita.

Ensimmäinen Mythological Finland -kuvaustapahtuma toteutettiin 7.5.2022 Pakanavuorella sekä Virtakiven ympäristössä. Kuvausten aiheena oli Untamon ja Kalervon välinen veljessota. Tapahtumassa oli mukana 5 kuvaajaa ja 20 mallia. Tapahtuman kuvia on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä.

Toinen suuri kuvaustapahtuma järjestettiin Hollolan Kotiseutumuseolla 24.9.2022. Kuvausten aiheena oli Pohjolan häät. Kuvattavien mallien määrä kasvoi edellisestä tapahtumasta noin kymmenellä ja kuvauksissa huomioitiin miljöön ja puvustuksen ohella myös ajanmukaisen pitopöydän tarjoilut. Hankkeen ensimmäinen näyttelykokonaisuus oli esillä Stockfors villagessa 1.7-28.8.2022 yhdessä Kirsi Vahteran Juuret-näyttelyn kanssa. Mythological Finland ry rekisteröitiin 2023. Hankkeen seitsemäs näyttely on esillä Päijännetalossa Asikkalassa 9.9.2023-29.2.2024

Näyttelyn valokuvat ja valokuvia tukeva näyttelyesineistö rakentuu monialaisen taideilmaisun, laajan materiaaliskaalan ja eri alojen ammattilaisten työskentelyn keinoin. Kuvausten hahmot ja henkilöt puvustetaan ja maskeerataan työryhmän toimesta, kuvia varten valmistetaan rauta-ja puuesineitä, koruja, perinneruokia sekä muuta rekvisiittaa.

Kuvaustapahtumat järjestetään joko luonnossa tai teemaan sopivissa kohteissa. Valokuvaajien toimesta tapahtumista tallennetaan ja editoidaan useita erilaisia kuvakokonaisuuksia joista jokainen edustaa omaa näkökulmaa hahmoon sekä kuvaustapahtuman kehyskertomukseen. Kuvaajat valitsevat näyttelyihin rajatun määrän kuvia ja sosiaalisen median kautta saadaan näkyviin laajempi kokonaisuus jokaisen kuvaajan teoksia sekä tekstejä tarustosta kuvien hahmojen takana.

Kuvien yhteydessä julkaistaan tietoa hahmojen merkityksesta suomalaisessa tarustossa sekä historiallisia faktoja. Kuvien kautta on mahdollisuus tutustua rekvisiittojen muodossa myös kädentaitajien teoksiin ja muinaiseen muotokieleen sekä ruokakulttuuriin.

Kalevala kumpuaa kansamme syvistä juurista ja se on osa kansallista identiteettiämme. Se ei ole yksiselitteinen, runomittainen pyhäinjäännös vaan kertomus siitä, kuinka asiat tunnettiin jo ennen meitä. Kuinka lapsia ohjattiin runonlaulannan keinoin eettisyyden ja ahkeruuden äärelle. Kerrottiin tarinoiden kautta yhteisöllisyyden merkityksestä, ahneuden rumuudesta, tai parantamisen taidoista. Kansanperinteemme on poikkeuksellisen hyvin säilynyt, ainutlaatuinen ja väkevä

Mythological Finland-hanke tukee koulujen ja yhteisöjen Kalevalan ja kansanperinteen opetusta tarjoamalla elämyksellistä materiaalia johdattamaan kansallisen historiamme aarteiden äärelle ja herättämään kiinnostusta muinaisuutta kohtaan.
bottom of page