top of page

Osalliostumisehdot

Pystyttäminen ja purku

Markkinoiden myyjät, työpajojen pitäjät ja ohjelmapaikkojen edustajat vastaavat itse oman paikkansa rakenteiden pystyttämisestä, purkamisesta ja paikan siivoamisesta. Markkinapaikan tai ohjelmapisteen purkamista ei saa aloittaa ennen tapahtuman päättymistä. Mikäli markkinapaikka / ohjelmapiste on jätetty siivoamatta, järjestäjällä on oikeus periä osaston siivoustyöstä korvaus. Järjestäjä ilmoittaa osallistujille jätepisteiden sijainnin ja kierrätysohjeet.

 

 

Pysäköinti

Myyjille ja ohjelmapaikkojen edustajille on maksuton pysäköintialue tapahtuma-alueen läheisyydessä.

Pysäköintiluvat toimitetaan sähköpostitse ennen tapahtumaa.  

 

 

Markkinapaikat

Markkinapaikat sisältävät joko neliömääräisen tilan ulkoa, myyntipöydän ulkoteltassa tai sisällä Kaarihallissa. Kaarihallissa tarpeen mukaan myös mahdollisuuden sähköpistokkeen käyttöön. Sähkön tarpeesta tulee ilmoittaa paikan varauksen yhteydessä järjestäjälle. Järjestäjä ilmoittaa myyjille ja ohjelmapaikkojen edustajille heille varatut paikat.

Omien telttojen ja pöytien kanssa saapuville järjestäjä osoittaa sopivan myyntipaikan alueelle saavuttaessa.  

Myyntipaikan ulkopuolelle ei saa asettaa mitään, ellei asiasta ole erikseen sovittu järjestäjän kanssa.

Myyntipaikan on oltava maksettuna paikalle saapuessa.

Elintarvikemyyjien on huolehdittava siitä, että heillä on toimintaansa liittyvät luvat ja ilmoitukset kunnossa.

 

Ohjelmantarjoajien kohdalla mahdollisista korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Työpajoille osallistuminen ja materiaalit kuuluvat pääsääntöisesti ohjelmalipun hintaan eikä työpajan pitäjä saa periä työpajan osallistujilta erillisiä materiaalimaksuja tai muita maksuja ellei näistä ole etukäteen sovittu järjestäjän kanssa ja toimitettu hyvissä ajoin tiedotetta verkkosivuja ja muuta tiedotusta varten.

 

Lähetämme laskun myyntipaikasta sähköpostitse.

Myyntipaikka tulee olla maksettuna saavuttaessa tapahtumapaikalle. 

Myyntipaikan peruminen: 1.8.2024 jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme 50% myyntipaikan hinnasta

Turvallisuus, vahingot, luvat ja vakuutukset

Markkina-alueen myyjät, ohjelman toteuttajat, esiintyjät ja työpajojen vetäjät sekä näyttelyiden taiteilijat vastaavat itse esineistölle ja laitteistoille sattuneista vahingoista sekä niiden kolmansille osapuolille aiheuttamista esine-tai henkilövahingoista. Esiintyjä vastaa itse asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Ohjelmapaikkojen toteuttajat ja taiteilijat huolehtivat itse näytökseen / näyttelyyn tai myyntituotteisiin liittyvistä luvista, vakuutuksista sekä maksuista.

 

Osallistujien on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita. Hätäuloskäyntien edustoille ei saa sijoittaa mitään.

Järjestäjällä on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa viivästyttää,

rajoittaa, siirtää tai keskeyttää tapahtuma kokonaan. Järjestäjä ei vastaa tästä koituneista kuluista tai vahingoista.

 

 Ilmoittautumalla tapahtumaan sivuillamme olevilla lomakkeilla tai sähköpostitse sitoudut noudattamaan yllämainittuja ehtoja.

bottom of page